Gépjárműadó

Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Hadobás Gergelyné
Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:
Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

A belföldi érvényes rendszámtáblával („E” és „P” rendszám is) ellátott gépjármű, pótkocsi, kivéve a belföldi rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, és a lassújármű pótkocsija, „méhesházas” gépjármű a munkagép “CD”, a “CK”, a “DT”, az „OT” és a “Z” betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjármű, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül , amelyek az EU valamely tagállamában vannak nyilvántartva .

Az adó alanya:

 • Aki a gépjármű hatósági nyilvántartásban az év első napján üzembentartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel,
 • Ha a hatósági nyilvántartás az üzembentartót is tartalmazza, akkor az adó alanya az üzembentartó (a továbbiakban együtt: tulajdonos).
 • Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzembentartója van, akkor közülük az adó alanya az, aki/amely nevére a forgalmi engedélyt kiállították
 • Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetén az adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
 • Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától – feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként – azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a haláleset vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként bejegyeztek
 • Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást a korábbi tulajdonos (átruházó) a külön jogszabályban meghatározott módon bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ettől az időponttól, a korábbi tulajdonostól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekinteni, kivéve ha ettől az időponttól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.
 • Gépjármű tulajdon-átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az adó alanya az akit az év első napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként vagy üzembentartóként bejegyeztek.

Az adó alapja:

 • Személyszállító gépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.
 • Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)
 • Tehergépjármű esetében: az önsúly plusz a terhelhetőség (raksúly) 50 %-a

Az adó mértéke:

Év

Ft / 100 kg

Tételesen adózó járművek (Ft/db)

2006-tól

1200 Ft / 100 kg

Nincs

2005

1200 Ft / 100 kg

Nincs

2004

1200 Ft / 100 kg

Nincs

Az adó mértéke személyszállító gépjármű esetén:

 • Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kW
 • Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kW

Autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi illetve tehergépjármű esetében az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 8000 Ft, tehergépjármű után 40 000 Ft, a „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 20 000 Ft.

Befizetési határidők:

 • I. félévben: március 15
 • II. félévben: szeptember 15,
 • évközben adókötelessé váló jármű esetében az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint

Befizetés módja: csekken vagy átutalással a Gépjárműadó számlaszámra.

Adókötelezettség kezdete:

 • Használt gépjármű vásárlása esetén: a vásárlást követő év január 1-től
 • Új gépjármű vásárlása esetén: a vásárlás napját követő hónap 1. napjától
 • Gépjármű forgalomba helyezése esetén: a forgalomba helyezést követő hónap 1. napjától
 • Külföldről behozott jármű esetén: a forgalomba helyezés napját követő hónap 1. napjától
 • „E” és „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott gépjármű esetén: a rendszámtábla kiadásakor keletkezik

Mentességek 2004.01.01-től:

 • A súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője, nevelőszülője, mostoha-, vagy örökbefogadó szülője tulajdonában lévő egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő személygépkocsi, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit.
  Ha a mentességre jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.
 • Nyilatkozat alapján a társadalmi szervezet, alapítvány tulajdonában lévő gépjármű abban az évben, amelyet megelőző évben a gépjármű tulajdonosának jövedelem- (nyereség) adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
 • A költségvetési szerv, az egyház, tulajdonában lévő gépjármű.
 • A helyi és a helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjármű
 • Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja.
 • Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. Tv-ben kihirdetett Békepartnerség és más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű

Kedvezmények:

 • 20 %-os adókedvezmény illeti meg:

azon autóbuszt, tehergépjárművet amelynek környezetvédelmi osztályba sorolása „5”, „6” „7” vagy „8” (6/1990.(IV.12) KöHÉM rendelet 5.számú melléklet II. alpontja szerint);

 • 30 %-os adókedvezmény illeti meg

azon autóbuszt, tehergépjárművet és nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja „9”, „10’, „11” vagy „12”;

 • 50 %-os adókedvezmény illeti meg

azt a nyergesvontatót, amelynek környezetvédelmi osztály kódja „9”, „10’, „11” vagy „12.

Bevallási kötelezettség: 2004.01.01-től nincs. Az adó kivetése a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapján történik. Kivéve a mentesség megnyíltának vagy megszűnésének bejelentése, amelyet továbbra is az ügyfél feladata.

Az ügyintézéshez szükséges nyomtatvány letölthető, vagy térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 122-es szobájában.

Az eljárás jogi alapjai:

 • Az adózás rendjét szabályozó többször módosított 2003. évi XCII. tv.
 • A gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény

Letölthető dokumentumok

Gépjárműadó-bevallás - nyomtatás után kézzel kitölthető