Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény


Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Kalászné Slajchó Edit

Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 118. szoba


Az eljárás illetéke: az eljárás költség- és illetékmentes

 

Ügyintézési határidő: 21 nap


A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermekegondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át:39.900,- Ft-ot

- ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza

- ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

- ha a nagykorúvá vált gyermek

- nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át: 37.050,- Ft-ot az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy

a vagyon egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

· külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát: 570.000,- Ft-ot, vagy

· együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét: 1.995.000,- Ft-ot nem haladja meg.


Az eljárás jogi alapjai:

  • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
  • 149/1997. (IX.10.) Korm.rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Letölthető dokumentumok

- Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításához<-->