Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Matovics Anita

Tel.: 06-62/263-015

Az ügyfélfogadás helye:

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 117. szoba

A bejelentést forma nyomtatványon kell megtenni, mely igényelhető a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 117. szobájában, vagy letölthető a honlapról.

Szükséges dokumentumok:

 • Illetékbélyeg 3000,- Ft,
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó okirat (a tulajdoni lap kivételével),
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
 • Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, meghatalmazás az eljáró részére
 • Az üzletre megkötött szemétszállítási szerződés,
 • Vásárlók könyve hitelesítés céljából.

Az ügyintézés határideje: 5 munkanap

Az eljárás jogi alapjai:

 • 210/2009. ( IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Letölthető dokumentumok

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés