Képviselő-testület

Tagjai:

Tóth László Jenő független

Kovács Gábor független

Takács János független
Túri Tamás Márk független

Bodzás István független

Nyerges Mihály független