Csanádpalotai Települési Értéktár

 

Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 25-i ülésén döntött a Csanádpalotai Települési Értéktár Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) megalakításáról azzal a céllal, hogy azonosítsa a városunk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a települési értéktárat, ellássa az értékek gondozásával kapcsolatos feladatokat.

 

A Csanádpalotai Települési Értéktár a városunk közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Az értéktár feltöltésében bárki részt vehet, javaslatával gyarapíthatja a gyűjteményt.

 

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg, az alábbiak szerint:

nemzeti érték: a magyarság és a magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelési kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék, illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.”

 

A nemzeti értékek adatait a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet szerint a települési értéktárban a következő, szakterületenkénti kategóriák szerint kell azonosítani és rendszerezni:

a) agrár- és élelmiszergazdaság;

b) egészség és életmód;

c) épített környezet;

d) ipari és műszaki megoldások;

e) kulturális örökség;

f) sport;

g) természeti környezet;

h) turizmus és vendéglátás.

 

A Csanádpalota város közigazgatási területén található, illetve az ott létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti írásban a Csanádpalota Város Polgármesteréhez címzett javaslatában.

 

A Bizottság és az Önkormányzat számára egyaránt fontos, hogy a város lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikkal segítségünkre lehessenek a városunkra jellemző értéktár létrehozásában. Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat.

 

A javaslatot a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint kell elkészíteni. A javaslattételhez a formanyomtatvány Csanádpalota Város Önkormányzatának e-mail elérhetőségén ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) lesz igényelhető, illetve letölthető lesz Csanádpalota város honlapjáról is (www.csanadpalota.hu).

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

- a javaslattevő adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti értékek adatait,

- az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,

- a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint

- szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.

 

Az elkészített javaslatokat elektronikusan a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre, vagy postai úton (ez esetben mellékletként elektronikus adathordozón is kérjük) lehet eljuttatni Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. címre.

 

A beérkezett javaslatokat a polgármester a Csanádpalotai Települési Értéktár Bizottsághoz továbbítja.

 

A Csanádpalotai Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, és akár a nemzeti értékek csúcsát jelentő Hungarikumok Gyűjteményébe is.

 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

 

Csanádpalota Város Önkormányzata

Csanádpalotai Települési Értéktár Bizottság


Csanádpalotai Települési Értéktár Bizottság

Szervezeti és Működési SzabályzataCsanádpalotai Települési Értéktár Bizottság

 

Székhelye: 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

 

Tagjai: elnök:  Gila Mihályné

tagok:  Hajas Lászlóné

Makán Andrásné

Benkéné Bogdán Zsuzsanna

Fejes Ferenc


Csanádpalotai Települési Értéktár Bizottság

által nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek

 

A nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek rövid leírása

 

2019. december 19-i ülésen nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:

 • Diákszínjátszás Csanádpalotán
 • Kelemen László Emlékpark
 •  

  2019. március 26-i ülésen nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:

 • Csőrege
 • Emeletes iskola
 • Nagy Péter családjának kötélgyártó tevékenysége
 • Népi imák Csanádpalotán
 • Nepomuki Szent János szobor
 • Őshonos cigája fajta juh tenyésztése Csanádpalotán
 • Vízenkőtt-kútbakőtt
 • 2018. december 7-i ülésen nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:

 • A Kelemen László Emlékéért Kulturális Alapítvány értékőrző, értékteremtő tevékenysége
 • Gólyák Csanádpalotán
 •  

  2017. október 11-i ülésen nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:

 • Csanádpalota-Földvár
 •  

  2017. március 30-i ülésen nyilvántartásba vett helyi nemzeti értékek:

 • Asztalos P. Kálmán Csanádpalota történetének, néprajzának írója
 • Brengarten Henrik falufejlesztő tevékenysége
 • Kálmány Lajos, a népi kultúra gyűjtője
 • Emeletes községháza
 • Margarinos kifli
 • Tarhonyakészítés
 • Tótkalács
 •    Nyomtatványok:

   

  1. Nyilatkozat
  2. Javaslattételi adatlap
  3. Fénykép felhasználói nyilatkozat