KÖZADAT -  CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

 

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 839626
Elnevezés: CSANÁDPALOTAI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Székhely: 6913 Csanádpalota, Sirály utca 1.
Alaptevékenység államháztartási szakágazata: 889900 Máshová nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: 8899 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
Adószám: 15839620-2-06
KSH statisztikai számjel: 15839620-8899-322-06
Vezető: Huszár Angéla
Kinevezés kezdete: 2020.01.16.
Megye: Csongrád-Csanád megye
Pénzügyi körzet: 9101 Csanádpalota
Irányító / felügyelet 726874 CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10)
Alapítói jog gyakorlója 726874 CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10)
Fenntartó 726874 CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10)

 

Alapító és módosító okiratok

 

Okirat típusa Aláírási dátuma Hatályosulási dátuma Bejegyzési dátuma Okirat azonosítója
Alapító okirat 2019.06.19. 2019.07.01. 2019.06.19. CSP/9-48/2019 Megtekint
Módosító okirat 2019.06.14 2019.07.01. 2019.06.19. CSP/9-47/2019 Megtekint
Alapító okirat 2018.11.27. 2019.01.01. 2018.21.01. CSP/3106-23/2018 Megtekint

 

Ellenőrzési nyomvonal

1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  Adat Frissítés Megőrzés  
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Csanádpalotai Szociális Intézmény és Gyermekjóléti Szolgálat
székhely: 6913 Csanádpalota, Sirály utca 1.
telefonszám: 06-30/637-6868
elektronikus levélcím: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Telephelyek
  • „NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza - 6913 Csanádpalota, Délibáb utca 2.
  • Védőnői Szolgálat - 6913 Csanádpalota, Kossuth lakótelep 1.
  • Fizikoterápia - 6913 Csanádpalota, Kossuth lakótelep 1.
  • Nappali ellátást nyújtó klub - 6913 Csanádpalota, Kálmány Lajos u.9.
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Szervezeti ábra!!!
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Deliné Papp Katalin
Intézményvezető-helyettes
06-30/813-8664
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Csontosné Kriván Magdolna
Intézményegység vezető
06-62/263-116
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő A szervezeti egységek címe, munkarendje

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:
Csanádpalota, Sirály utca 1.
06-30/637-6868
hétfő: 7.30 – 12.00
kedd: 7.30 – 16.00
szerda: 7.30 – 12.00
csütörtök: 7.30 – 16.00
péntek 7.30 – 13.30

Nappali ellátás:
Csanádpalota, Kálmány Lajos utca 9.
06-62/264-120
hétfő – péntek 7.00 – 15.00

Étkeztetés
Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 9.
hétfő – péntek 11.30-12.30

Házi segítségnyújtás
Csanádpalota, Kálmány Lajos u. 9.
hétfő – péntek 7.00 – 15.00

„NAPLEMENTE” Idősek Gondozóháza
Csanádpalota, Délibáb utca 2.
06-62/263-116
folyamatos nyitva tartás egész évben, 365 napon át

Védőnői szolgálat
Tanácsadó – Kossuth ltp. 1. (orvosi rendelő)
06-62/263-051
hétfő : 8.00 -14.00
kedd: 8.00 – 14.00
szerda : 8.00 – 14.00
csütörtök: 8.00 – 14.00
péntek : 8.00 – 14.00

Kliensfogadás időpontja

Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat:

Székhely
Csanádpalota, Sirály u. 1.
hétfő: 7.30 – 12.00
kedd 7.30 – 16.00
szerda 7.30 – 12.00
csütörtök 7.30 – 16.00
16.30-18.30 pszichológiai és jogi tanácsadás
péntek 7.30 – 13.30

Területi iroda: Királyhegyes – Jókai utca 38.
Családsegítő: hétfő 10.00 – 15.00
péntek: 9.00-10.00 pszichológiai és jogi tanácsadás

Területi iroda: Kövegy – Kossuth utca 29.
Családsegítő: csütörtök 13.00 – 15.00
péntek: 10.20-11.00 pszichológiai és jogi tanácsadás
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő -
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
06-62/263-001
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Frissítés Megőrzés  
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

Költségvetési szervek alapításáról és működéséről:
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, vagy GDPR) képezi.
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Szociális szolgáltatások:

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet szociális ellátások igénybevételéről
29/1993. (II.7.) Korm. rendelet szociális ellátások térítési díjáról
1998. évi LXXXIV törvény a családok támogatásáról
223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló törvény végrehajtásáról
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények hatósági yilvántartásáról és ellenőrzéséről
415/2015. (XII.23.) Korm. rendelet igénybe vevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről
8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet működési nyilvántartásról
9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet továbbképzésről és a szociális szakvizsgáról
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

Gyermekvédelmi ellátások:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról
369/2013. (X.24.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
513/2013. (XII.29.) Korm. rendelet nevelőszülői és helyettes szülői jogviszonyról
328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjakról
235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet személyes gondoskodást nyújtó szervek által kezelt személyes adatokról

Egészségügyi ellátások:

1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
2003. évi LXXXIV törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
1997. évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
47/2004. (V.11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről
96/2003 (VII.15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
60/2003. (X.20.) ESzCsM rendel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
26/2014. (IV.8.) EMMI rendelet a várandóságról
18/1998. (VI.3.)NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzéséről
49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásáról
26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola egészségügyi ellátásról
51/1997. (XII.18.) NM rendelet betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról

Közalkalmazottakra vonatkozó szabályok:

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) a közalkalmazottak jogállásáról
257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet Kjt. szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról

Szervezeti és működési szabályzat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő -
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Önként vállalt szociális feladatként ellátja: átmeneti elhelyezés-időskorúak gondozóháza
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő -
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Az intézményi jelentési kötelezettség (KENYSZI, Kérelmezői Taj jelentés)
415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

Nyilvántartások vezetése (Gyermekeink védelmében nyilvántartási rendszer)
235/1997(XII.17) Korm. Rendelet
1/2000 SzCsM rendelet
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő -
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával -
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő -
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő -
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő -
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő -
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő -
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő -

III. Gazdálkodási adatok

  Adat Frissítés Megőrzés  
1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig Éves költségvetési beszámoló !!!
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával -
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig -
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani. A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A közzétételt követő 5 évig -
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával -
6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával -
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával -
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával -