Kezdőlap
HIRDETMÉNY
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése
kitűzte a megyei küldöttek választásának időpontját.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2017. november 3. (péntek)
A szavazás 6:00 órától 18:00 óráig tart.
HIRDETMÉNY

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (továbbiakban: Kamara) Országos Küldöttgyűlése
kitűzte a megyei küldöttek választásának időpontját.
A SZAVAZÁS NAPJA:
2017. november 3. (péntek)
A szavazás 6:00 órától 18:00 óráig tart.
 


Ponty-Poronty Kft. Pályázati Hírlevél Vállalkozók részére

HÍRLEVÉL
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , 70/674-8544
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , 70/674-8544


 

 

Csanád megye ismét Magyarország térképére kerül

Nyilatkozat

 


 

 

Makó Város Önkormányzata és az egykori Csanád vármegye Csongrád megyéhez csatolt településeinek
önkormányzatai nevében nagy örömünket és köszönetünket fejezzük ki a Magyar Országgyűlésnek
a 2017. október 3-án,
ellenszavazat nélkül meghozott határozatáért, miszerint 2020. június 4-étől,
a méltatlan és igazságtalan trianoni békediktátum
100. évfordulójának napjától Csongrád megye elnevezése Csongrád-Csanád megyére változik.

 

 

Térségünk polgárainak a lelkében régóta él a vágy a majd ezeréves Csanád vármegye emlékének megőrzésére.
Éppen ezért örömmel fogadtuk a Csongrád Megyei Önkormányzatnak a rendszerváltozás után,
1990-ben a megye címeréről hozott döntését, miszerint Csongrád megye új címerének elemei között
Csanád megye címere is megjelent.
Hasonló módon támogattuk a megyei közgyűlés 2017. június 30-án hozott határozatát,
melyben a testület is javasolta a névváltoztatást.
Lázár János, térségünk országgyűlési képviselője megértve az itt élők törekvését fölkarolta és sikerre vitte az ügyet,
hiszen javaslatára a Magyar Országgyűlés Csongrád megye elnevezését Csongrád-Csanádra változtatta.

 

 

A döntés az ezeréves örökség, a Csanád elnevezés és a hozzá kapcsolódó értékek és hagyományok megőrzését segíti.
Tisztelgés ez a határozat egykor itt élt őseink előtt, akik hazánkért, népünkért oly sokat fáradoztak,
ugyanakkor bizonyos elégtétel is azokért a sérelmekért, amelyeket elszenvedtünk a méltatlan és igazságtalan békediktátum,
valamint az 1950-es, a megyénk fölszámolásáról hozott határozat miatt.

 

 

Az Országgyűlés döntése értelmében az ősi, az ország számára lassan feledésbe merülő,
de nekünk a múltunkat, a hagyományainkat,
az értékeinket szimbolizáló és az előttünk járó generációk emlékét
az utókor számára is megőrző Csanád név visszakerül Magyarország térképére.
Ezzel együtt a magyar közvélemény figyelme is ráirányul mindarra, amit a magyarság számára Csanád,
a csanádi térség és az itt élő emberek jelentenek.

 

Makó, 2017. október 5.

 

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere

Csirik László, Ambrózfalva polgármestere

Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere

Dr. Martonosi György, Maroslele polgármestere

Farkas János, Magyarcsanád polgármestere

Galgóczkiné Krobák Mária Anna, Kövegy polgármestere

Hajnal Gábor, Földeák polgármestere

Horváth Lajos, Királyhegyes polgármestere

Locskai Zoltán, Nagylak polgármestere

Lőrincz Tibor, Nagyér polgármestere

Nyergesné Kovács Erzsébet, Csanádpalota polgármestere

Radó Tibor, Pitvaros polgármestere

Simonné Sinkó Erika, Óföldeák polgármestere

Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere

 

 

 

Tájékoztatás!

 

A Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére Erzsébet utalvány formájában

nyújtott természetbeni támogatás a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal házipénztárából

2017.08.28.-tól pénztári nyitvatartási időben kerül kiosztásra.

 

Jegyző hatáskörében eljárva:

Kalászné Slajchó Edit

jogi és igazgatási ügyintéző

s.k.
 

 

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

ügyfélfogadása Csongrád megyében

2017 október   hónapban:

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő  személy vagy csoport?

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország területéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben: 

Dr. Kiss Éva

06 30/275-2520
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Állandó ügyfélfogadás

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. - 18-as kapucsengő. Tel: 06/70/377-5720
2017. október   6-án:  9:00-13:00 óra között.
2017. október 20-án:  9:00-13:00 óra között.

Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. október 12-én:  12:00-16:00 óra között.

 

Járási ügyfélfogadás

Sinosz Helyi Szervezete

6800 Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.

2017. október 24-én: 13:00-17:00 óra között.

Tel: 06 70 3775740

 

 

Tanyafejlesztési program

 

Magyarország Kormányának felhívása a vidéki térségek önkormányzatainak, illetve a vidéki térségekben, tanyán élő természetes személyek háztartási léptékű villamos energia, és vízellátás, valamint a szennyvízkezelés fejlesztéseit célozza.

 

 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;

 

 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):

a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése:

- villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése:

- kútfúrás;

- vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását;

- háztartási törpe-vízmű.

c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése:

- egyedi szennyvízkezelő berendezéssel.

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke:

- 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint; 55%

- 2. célterület esetében maximum 50 millió forint, 85%

Negyedik szakasz zárása: 2017. október 2.

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei


 

PONTY-PORONTY KFT. PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , 70/674-8544

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


Letölthető itt: Pályázat
 


Hamarosan tanyafejlesztési pályázatok indulnak az ország kiemelt területein!


Tanyafejlesztési Program, akár 100%-os támogatással!

Rendkívül kedvező pályázati lehetőségek nyílnak hamarosan a tanyás térségek lakóinak a Tanyafejlesztési Program keretén belül. A program célja, hogy elősegítse a tanyák és tanyás térségek gazdasági, infrastrukturális, valamint elektromos hálózatának fejlődését. 

A pályázatok beadhatóak 2017. augusztus 7-től!

Siessen, nehogy lekéssen a fejlesztésről!

A konstrukció során tanyás térségnek tekinthető Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes járása és Pest megye Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei, Szigetszentmiklósi, illetve Vecsési járásának települései.

Mezőgazdasági termelőknek, őstermelőknek, magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak a
TP – 2 – 2016 számú pályázatot ajánljuk!

Mire is pályázhatnak az érdeklődők?


Pályázati lehetőség

Támogatás mértéke

TP – 1 – 2017 – A tanyák, valamint a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi fejlesztések támogatása

Önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek pályázhatnak

 1. Tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztése.
 2. A tanyasi életet és gazdálkodást segítő szolgáltatásokra.
 3. Tanyasi közösségi tér kialakítására.
 4. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére.
 5. Tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség vizsgálatok elvégzésére.
 6. Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.
 7. Szigetüzemű külterületi közvilágítás kialakítására tanyákra vezető bekötőutak kereszteződésénél és tanyasi buszmegállóban.

Akár 100% támogatás, maximum 80 millió Ft

TP – 2 - 2017 – A tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági támogatása

Magánszemélyek, őstermelők és egyéni vállalkozók páláyzhatnak

 1. Gazdálkodási célú épületek felújítása, építése.
 2. Gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére.
 3. Tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére.
 4. Tanyagazdaságok energetikai megújítására – napelem beszerzés, telepítés.
 5. Állatállomány kialakítására, bővítésére.

Akár 90% támogatás, maximum 3 millió Ft

TP – 3 – 2017 – Tanyák lakóépületeinek felújítása, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztések

Magánszemélyek pályázhatnak

 1. A tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével.
 2. Tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

 

Max 75% támogatás, maximum 4 millió Ft