Kezdőlap
HIRDETMÉNY
A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2009. évi LXXXV.
TÖRVÉNY 36/A. §-A ALAPJÁN BIZTOSÍTOTT DÍJMENTES KÉSZPÉNZFELVÉTELRŐL
A hatályba lépés napja: 2016. december 12.
(A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!)
1
TÖRVÉNY SZERINTI DÍJMENTES KÉSZPÉNZFELVÉTEL LEHETŐSÉGE
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján a Bank a lakossági bankszámláról (továbbiakban: számla) való naptári hónap első két darab, forintban teljesített magyarországi bankjegykiadó automatából (ATM) bankkártyával történő készpénzfelvételt összesen 150.000 Ft összeghatárig díj és költség felszámítása nélkül (a továbbiakban: díjmentesen) biztosítja.
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján biztosított bankfióki készpénzkifizetés díjmentessége 2014. december 31-től megszűnt.
Akció keretén belül a 80 év feletti és/vagy vak/gyengénlátó Számlatulajdonos ügyfeleink A díjmentes készpénzfelvétel típusa fejezet 2. pontjában megjelölt feltétek esetén – erre vonatkozó kérelem benyújtásával – 2016. április 1-től bankfiókban is igénybe vehetik a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét fentiekben leírt, ATM ből történő díjmentes készpénzfelvétel feltételeinek megfelelően.
A DÍJMENTES KÉSZPÉNZFELVÉTEL FELTÉTELEI
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján az OTP Bank által vezetett számla díjmentes készpénzfelvétel lehetőségével az Ügyfél akkor élhet, ha
1) a 16. életévét betöltötte és
2) Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és
3) a Számlatulajdonos az OTP Bank bármely fiókjában írásban vagy OTPdirekt internetes szolgáltatásán keresztül nyilatkozatot tesz.
A Bank minden hónap 20-i nyilvántartása alapján megvizsgálja, hogy a díjmentes készpénzfelvétel feltételei mely bankszámlák esetében állnak fenn és a vizsgálatot követő hónap elsejétől azon bankszámlák esetében van lehetőség a díjmentes készpénzfelvételére, ahol minden fenti feltétel teljesül.
NYILATKOZATTÉTEL FELTÉTELEI
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 36/A. §-a alapján a nyilatkozat feltételei az alábbiak:
Nyilatkozatot 16. életévét betöltött, Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy tehet.
A nyilatkozatban kizárólag olyan számla jelölhető meg, amelynek a nyilatkozatot tevő ügyfél a tulajdonosa.
A Számlatulajdonos csak egy, általa meghatározott számlája tekintetében tehet nyilatkozatot akkor is, ha több banknál rendelkezik számlával. Egy számlához kizárólag egy nyilatkozat tehető a számlatulajdonosok számától függetlenül.
A Nyilatkozatban a Számlatulajdonosnak meg kell adnia annak a számlának a számát, melyről a díjmentes készpénzfelvételt igénybe kívánja venni, valamint a természetes személyazonosító adatait.
A bankfióki nyilatkozattételkor az ügyfél személyazonosító és magyarországi lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmányaira van szükség!
Nyilatkozat eseti meghatalmazás alapján is tehető. Korlátozottan cselekvőképes Számlatulajdonos törvényes képviselője nélkül jogosult nyilatkozatot tenni, nevében törvényes képviselője is nyilatkozhat. Cselekvőképtelen Számlatulajdonos nevében gondnoka tehet nyilatkozatot.
A Bank a Számlatulajdonos nyilatkozatát és visszavonó rendelkezését az OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül is elfogadja.
A Banknak a postai úton hozzá eljuttatott nyilatkozatot – a törvényi előírás szerint – nem áll módjában elfogadni.
Az adott naptári hónap 20-áig megtett nyilatkozat alapján a következő naptári hónap elsejétől vehető fel díjmentesen készpénz.
Ha a díjmentes készpénzfelvételt biztosító számlát a Számlatulajdonos módosítani kívánja, 2014. november 22-től az új nyilatkozata egyben a korábbi nyilatkozata visszavonásának is minősül.


 

 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választásán az a személy rendelkezik választójoggal, aki az érintett választókerületben (településen, települési egyéni választókerületben) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a 2014. évi önkormányzati választáson vagy az azt követő időközi választáson legutóbb

  • ugyanezen választókerület valamelyik szavazókörének a névjegyzékén szerepelt, vagy
  • máshol szerepelt ugyan a névjegyzékben, de abban a választókerületben már nincs sem lakóhelye, sem tartózkodási helye, vagy
  • sehol sem szerepelt a névjegyzékben.

Az a választópolgár, aki az időközi önkormányzati választásban érintett választókerületben lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkezik, és az utolsó általános vagy időközi önkormányzati választáson ugyanezen választókerület valamelyik szavazókörének a névjegyzékén szerepelt, a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe kerül automatikusan felvételre.

Az a választópolgár, aki az időközi választásban érintett választókerületben csak tartózkodási hellyel rendelkezik, de a legutóbbi általános vagy időközi önkormányzati választáson ugyanezen választókerület valamelyik szavazókörének névjegyzékén szerepelt, automatikusan felkerül a tartózkodási helye szerinti szavazókör névjegyzékére.

Az időközi helyi önkormányzati választáson átjelentkezési kérelmet nem lehet benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtható postai úton vagy személyesen a választást megelőző 2. napon 16 óráig a Helyi Választási Irodához ( 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.), illetve mozgóurna igényelhető a választás napján a szavazatszámláló bizottságnál.

Az időközi önkormányzati választáson választójoggal rendelkező, mozgásában gátolt polgár kérelmezheti, hogy a választási iroda

  • szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson annak a szavazókörnek a területén lévő címre, amelynek a névjegyzékében szerepel (lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy a szavazókör területén lévő általa megjelölt egyéb címre),
  • a korábban benyújtott kérelmében megjelölttől eltérő, de ugyanazon szavazókör területén lévő címre biztosítsa a mozgóurna kivitelét,
  • törölje mozgóurna iránti igényét, mert a lakcíme szerinti szavazókör szavazóhelyiségében szeretné leadni szavazatát.

Helyi Választási Iroda

 


 

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
12/2017. (V. 8.) HVB Határozata


 

Helyi Válsztási Iroda

Vezetőjétől

Értesítem a lakosságot, hogy

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottsága

2017.május 11. napján (csütörtök)

14 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: városháza, nagyterem

Az ülés napirendje:

Bírság kiszabása Szügyi László bejelentett független polgármester-
jelölt részére ajánlóív határidőben történő átadására vonatkozó
törvényi rendelkezés elmulasztása miatt.

 

 

A Helyi Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

Csanádpalota, 2017. május 11.

 

 

 

Helyi Választási Iroda

 


 

 


 

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
11/2017. (V. 8.) HVB Határozata

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
10/2017. (V. 8.) HVB Határozata

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
9/2017. (V. 8.) HVB Határozata

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
8/2017. (V. 8.) HVB Határozata

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
7/2017. (V. 8.) HVB Határozata
Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
6/2017. (V. 8.) HVB Határozata
 

Helyi Válsztási Iroda

Vezetőjétől

Értesítem a lakosságot, hogy

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottsága

2017.május 8. napján (hétfő)

17 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: városháza, nagyterem

Az ülés napirendje:

1.Polgármester-jelöltek szavazólapon történő megjelenése sorrendjének sorsolása

2.Polgármester-jelöltek nyilvántartásba vétele

 

 

A Helyi Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

Csanádpalota, 2017. május 5.

 

 

 

Helyi Választási Iroda

 


 

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
5/2017. (V. 2.) HVB Határozata


Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
4/2017. (V. 2.) HVB Határozata


Helyi Válsztási Iroda

Vezetőjétől

Értesítem a lakosságot, hogy

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottsága

2017.május 4. napján (csütörtök)

14 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: városháza, jegyzői iroda

Az ülés napirendje:

Gajdics Róza független polgármester – jelölt nyilvántartásba vétele

 

 

A Helyi Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

Csanádpalota, 2017. május 3.

 

 

 

Helyi Választási Iroda


Helyi Válsztási Iroda

Vezetőjétől

Értesítem a lakosságot, hogy

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottsága

2017.május 3. napján (szerda)

14 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: városháza, jegyzői iroda

Az ülés napirendje:

Kovács Zoltán Gábor független polgármester – jelölt nyilvántartásba vétele

 

 

A Helyi Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

Csanádpalota, 2017. május 3.

 

 

 

Helyi Választási IrodaCsanádpalota Város Helyi Választási Bizottság
3/2017. (V. 2.) HVB Határozata

 


 

Helyi Válsztási Iroda

Vezetőjétől

Értesítem a lakosságot, hogy

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottsága

2017.május 2. napján (kedd)

14 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: városháza, jegyzői iroda

Az ülés napirendje:

Szügyi László független polgármester – jelölt nyilvántartásba vétele

 

 

A Helyi Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

Csanádpalota, 2017. május 2.

 

 

 

Helyi Választási Iroda


 

  

Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához


 

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság

1/2017. (IV. 18.) HVB Határozata

Polgármester jelölt állításhoz szükséges ajánlások számának meghatározása. 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

 

 

Értesítem a lakosságot, hogy

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottsága

2017. március 28. napján (kedd)

13 órai kezdettel

ülést tart.

Az ülés helye: városháza, jegyzői iroda

Az ülés napirendje:

Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

 

A Helyi Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

 

Csanádpalota, 2017. március 27.

 

 

Helyi Választási Iroda

 

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság

2/2017. (III. 28.) HVB Határozata 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől

 

Értesítem a lakosságot, hogy

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottsága

 

2017. március 10. napján (péntek)

11 órai kezdettel

ülést tart.

 

Az ülés helye: városháza, jegyzői iroda

Az ülés napirendje:

Időközi Polgármester-választás kitűzése,

a választás naptár szerinti határidőnek megállapítása

A Helyi Választási Bizottság ülése nyilvános.

 

Csanádpalota, 2017. március 9.

 

Helyi választási Iroda

 


 

Csanádpalota Város Helyi Választási Bizottság

1/2017. (III. 10.) HVB Határozata

 

 

 
 
  


 
<< Első < Előző 31 Következő > Utolsó >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Hirdetés
Hirdetés
Automatikus fordítás
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
BelépésKeresés a honlapon
Ki olvas minket
Oldalainkat 71 vendég böngészi