Születési név változtatása

A lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ha valaki a születési családi és/vagy utónevét kívánja megváltoztatni:


  • az eljárás illetéke 10.000,- Ft (első kérelem esetén) illetékbélyegben
  • csatolni kell a születési anyakönyvi kivonatot,

- házassági kivonatot, ha a kérelmező házasságban él,

- a kérelmező 18 év alatti gyermekeinek születési kivonatát,

- esetenként hozzájáruló nyilatkozat (erről kérjen tájékoztatást

Kiskorú névváltoztatása esetén a mindkét szülő és ha a gyermek a 14. évet betöltötte, akkor ő is személyesen szükséges a kérelem benyújtásához. <-->