Házasságkötési szándék bejelentése

Amennyiben Csanádpalotán szeretnének házasságot kötni a házasságkötési szándékukat az anyakönyvi hivatalban személyesen, együttesen kell bejelenteni, melyhez az alábbi okmányok szükségesek:

  • mindkét fél érvényes személyi és – ha van - lakcímigazolványa
  • ha nem Csanádpalotán születtek, akkor születési anyakönyvi kivonatuk
  • elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélet az előző házasság felbontásáról (ha nem Csanádpalotán volt a házasság), vagy az előző házasság válásra vonatkozó bejegyzéssel kiadott anyakönyvi kivonata
  • özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, ha a haláleset nem Csanádpalotán történt.
  • kiskorú (18 éven aluli) házasuló esetén gyámhatósági engedély
  • külföldi házasuló esetén a fentieken túl tanúsítvány, amelyben a külföldi állam illetékes hatósága igazolja, hogy az irányadó jog szerint nincs akadálya házasságkötésének a másik féllel.

A házasságkötés időpontját a bejelentkezéstől számított 30 napon túlra, de 6 hónapon belülre lehet kitűzni. <-->