Kizárólag üzletben forgalmazható termékek, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedély igénylése

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Mihelcz Andrea

Tel.: 06-62/263-001

Az ügyfélfogadás helye:

Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. 111. szoba

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, mely igényelhető a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 111. szobájában, vagy letölthető a honlapról.

Szükséges dokumentumok:

  • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó okirat (a tulajdoni lap kivételével),
  • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,
  • Amennyiben az ügyfél nem személyesen jár el, meghatalmazás az eljáró részére,
  • Az üzletre megkötött szemétszállítási szerződés,
  • Vásárlók könyve hitelesítés céljából.

Az ügyintézés határideje: 30 munkanap

Az eljárás jogi alapjai:

  • 210/2009. ( IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről
  • 2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről
  • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
  • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Letölthető dokumentumok

Kérelem üzlet működésének engedélyezésére