Meghívó

Napirend:

1.) „KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0072” projekthez szennyvízcsatorna-hálózat építése FIDIC piros könyv szerint, és szennyvíztisztító telep létesítése FIDIC sárga könyv szerint” eljárást lezáró döntés meghozatala

Melléklet:

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról (tervezet)

 

Jegyzőkönyv