Meghívó


Napirend előtt:

1.) Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a eljárt határidejű határozatokról

Melléklet: SZMSZ
Melléklet: SZMSZ módosítás tervezete


Melléklet: rendelet-tervezet


15.  Egyebek