Meghívó

Napirend előtt:

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról


Napirend:

1.Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a eljárt határidejű határozatokról

2. Beszámoló a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény munkájáról

Mellékletek: Óvoda beszámolója

3. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézményben indítható csoportok meghatározása

Mellékletek: Óvodai csoportok

4. Családsegítő és gyermekjóléti valamint szociális alapfeladatokat ellátó jogi személyiség nélküli társulások megszüntetése

5. A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR. rendelet módosítása

Melléklet: rendelet-tervezet

hatásvizsgálati lap

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. ÖR. rendelet módosítása

Melléklet: rendelet-tervezet

hatásvizsgálati lap

7. Csanádpalota Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének módosítása

Mellékletek: rendelet beterjesztés

2013. évi költségvetés rendelet módosítás

mellékletek a 2013 kv módosításához

2013. Indokolás

Előzetes hatásvizsgálat

8. Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyása

Melléklet: Helyi Esélyegyenlőségi Program

9. Csanádpalotáért Közalapítvány 2012. évi beszámolója

10.  Dr. Rózsa Krisztina szerződés módosítása

Melléklet: szerződés módosítás

1. melléklete

11. Kitüntető címek adományozása

 

12.  Egyebek :   Társadalmi szervezetek beszámolója 2012. évi támogatásról

CSIBÉSZ beszámolója

Futball Klub beszámolója


Jegyzőkönyv