Meghívó

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

 

Napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának három negyedéves helyzetéről

-          mellékletek

 

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása

 

4. Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

-          SZMSZ tervezet

 

5. Beszámoló a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

 

6. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet módosítása

-          rendelet-tervezet

-          előzetes hatástanulmány

 

7. Kelemen László Emlékéért Kulturális alapítvány kérelme

 

8. Egyebek