MEGHÍVÓ

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2014. június 25. napján (szerda) 16.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Beszámoló az önkormányzati hivatal munkájáról

Melléklet:  Beszámoló

3.) Javaslat szociális rászorultsági leven való közműfejlesztési támogatás nyújtásáról

4.) „Alapítvány a Csanádpalotai Óvodás Gyermekekért” alapítvány székhelyhasználatához hozzájárulás

5.) Kelemen László Amatőr Szintársulat kérelme

6.) Csanádpalota Pázsit sor 418/2 hrsz. alatti víztornyon lévő Vodafon antenna bérleti szerződés módosítási ügye

7.) Díszpolgári cím adományozása

8.) „Csanádpalotáért” kitüntető cím adományozása

 

Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. A napirendek írásos anyagát csatolom. A 7-8. számú napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra.

 

Csanádpalota, 2014. június 18.

 

 

 

Jegyzőkönyv