MEGHÍVÓ

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2014. augusztus 27. napján (szerda) 15.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Tájékoztató a 2014. évi költségvetési gazdálkodás első féléves alakulásáról. Közmeghallgatás

Mellékletek:      2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás

2014.féléves melléklet

 

Csanádpalota Városi Önkormányzat 2014. I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatás

3.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása

Mellékletek:      2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról melléklet

Hatásvizsgálat

4.) Nyári táborok elszámolása

Melléklete:        Elszámolás

5.) Közútkezelői hozzájárulás az M 43-as autópálya Makó-országhatár közötti szakaszon érintett önkormányzati tulajdonú földutakhoz

6.) Megállapodás tulajdonosi hozzájárulásra gáz és gáztermék vezeték építés esetére

7.) A Helyi Választási Bizottság és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak, valamint a szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása

8.) Egyebek

 

Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. A napirendek írásos anyagát csatolom.

 

Csanádpalota, 2014. augusztus 18.