MEGHÍVÓ

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2014. szeptember 24. napján (szerda) 16.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.) Beszámoló a Képviselő-testület 2010-2014-es ciklusban végzett munkájáról

Mellékletek: 1. sz. melléklet mérlegszerű kiadás -bevétel

2. sz. melléklet mérleg

3. sz. melléklet felhalmozás

3.) ALFÖLDVÍZ Zrt-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosítása

4.) Döntés európai uniós fejlesztési pályázat saját forrása ügyében

5.) Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez 2015-ben

6.) Csanádpalotáért Közalapítvány 2013. évi beszámolója

Melléklet:  Közhasznúsági melléklet a 2013. évi beszámolóhoz

7.) Csanádpalotáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Mellékletek: Alapító Okirat módosítása 2014. szeptember

Alapító Okirat egys. szerk. 2014. szeptember

8.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosítása

9.) M43-as autópálya Makó Országhatár közötti szakasz megvalósulásával kapcsolatos kezelői lehatárolási terv jóváhagyása

10.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv

 

Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. A napirendek írásos anyagát csatolom.

 

Csanádpalota, 2014. szeptember 18.

 

 

Kovács Sándor

polgármester