M E G H Í V Ó

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2014. november 26.  napján (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Román Nemzetiség Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata és módosítása

3.) Roma Nemzetiségi Önkormányzattal lévő együttműködési megállapodás felülvizsgálata és módosítása

4.) Csanádpalota Város önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A Csanádpalotai városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

6.) Támogatási kérelem Roma Nemzetiségi Önkormányzat KI-MIT-TUD rendezvényre

7.) Belső ellenőrzési megállapodás felmondásának visszavonása

8.) Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás taggyűlésében képviseletre felhatalmazás

9.) Fogászati feladat-ellátási szerződés módosítása

10.) Csanádpalota Város szennyvíztisztító telep (0192/23. hrsz.) gázellátása

11.) Makó térségi ivóvíz minőség javító projekt építési engedélyezési eljárásához tulajdonosi hozzájárulás kiegészítése

12.) Megüresedett bizottsági helyek bizottsági tagjának megválasztása

13.) Társadalmi szervezetek beszámolója

CSIBÉSZ Egyesület

Gold Fire

14.) Kerékpárút pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítása

15.) 2014. évi közbeszerzési terv módosítása

2014. évi közbeszerzési terv 2. számú módosítása

16.) Csanádpalotáért Közalapítvány alapító okiratának módosítása

Alapító Okirat módosítása 2014. november

17.) Caminus szerződés lezárása

18.) Magyar Telekom NyRt-vel kötött bérleti szerződés módosítása

Bérleti szerződés

19.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása

20.) Egyebek

Jegyzőkönyv

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A 19. sz. napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra.

Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.