M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2014. december 22.  napján (hétfő) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési  gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozásáról Tervezet

Hatásvizsgálat

3.) Jegyző beszámolója az adóztatásról

4.) Csanádpalota Városi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

1.számú melléklet

2.számú melléklet

3.számú melléklet

4.számú melléklet

5.számú melléklet

6.számú melléklet

5.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

6.) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X. 22.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

7.) Közszolgáltatási szerződés kötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési tevékenység ellátására a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft-vel

8.) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Csanádpalota Ady E. utcai közterületen kialakított személygépkocsi várakozóhelyek forgalomba helyezéséhez

9.) Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata

10.) Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ki-Mit-Tud rendezvényre kapott önkormányzati támogatással való elszámolása

11.) Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesületbe történő belépéssel kapcsolatos döntés

12.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv

A napirendek írásos anyagát csatolom. Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.
Csanádpalota, 2014. december 17.