Csanádpalota Város Polgármesterétől

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

MEGHÍVÓ

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben -

2015. január 9. napján (péntek) 7.30 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

 

 

 

Az ülés napirendi pontja:

 

1.) Ajánlattételi felhívás elfogadása a „Vállalkozási szerződés a DAOP-3.1.2/A-11-2011-0023 azonosítószámú, „Csanádpalota és Kövegy települések kerékpárút hálózatának fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges kivitelezési munkák elvégzésére” tárgyú, a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés alapján indított, a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályait magában foglaló

közbeszerzési eljárásban.

 

Jegyzőkönyv

 

 

A Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Csanádpalota, 2015. január 8.

 

 

 

 

Kovács Sándor

polgármester