M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2015. február 25. napján (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Csanádpalota Város Önkormányzatának a települési támogatásról szóló rendeletének megalkotása

3.) Csanádpalota Város Önkormányzata civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletének megalkotása és pályázati kiírás

4.) A Kelemen László Művelődési Ház 2015. évi munkaterve

Meléklet

5.) Beszámoló a Csanádpalotai Városi Könyvtár 2014. évi szakmai munkájáról

Melléklet

6.) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Melléklet 1

Melléklet 2

7.) Alpolgármester juttatásáról szóló határozat módosítása

8.) Polgármester 2015. évi szabadságterve

9.) Folyószámlahitel-keret és munkabérhitel-keret szerződés megkötése

10.) A Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása

Melléklet

11.) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás megadása Csanádpalota 03/23. hrsz. alatti ingatlan gázellátásával kapcsolatosan

12.) Társadalmi szervezetek beszámolója

Melléklet 1

Melléklet 2

Melléklet 3

13.) Dér István Általános Iskola kérelme

Melléklet

14.) Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Társulási Megállapodásának módosítása

Melléklet 1

Melléklet 2

15.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.
Csanádpalota, 2015. február 18.
Kovács Sándor
polgármester