M E G H Í V Ó

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2015. március 25. napján (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) ÖR. módosításról szóló rendelet módosítása

3.) Javaslat Csanádpalota Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

4.) Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatának módosítása

5.) Közútkezelői hozzájárulás megadása az önkormányzat tulajdonában lévő közutak vonatkozásában

6.) Egyebek

 

jegyzőkönyv

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Csanádpalota, 2015. március 18.

 

Kovács Sándor

 

polgármester