MEGHÍVÓ

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben -

2015. április 8-án 15 órára a polgármesteri irodába

összehívom.

 

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 

1)      Csanádpalota Város Önkormányzat üzletrészének értékesítése a Makó-Térségi Víziközmű Kft-ben

  1. Melléklet
  2. Melléklet
  3. Melléklet

2)      Csanádpalota Város területét érintő víziközmű hátralék átvételének elutasítása

 

3)      Hulladékszállítási kintlévőségekkel kapcsolatos megkeresés

 

 

4)      Csanádpalota Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

5)      Csanádpalota Város Önkormányzatának közműves szennyvízelvezetésére és tisztítására vonatkozó Béreleti-Üzemeltetési Szerződés aláírása

  1. Melléklet

 

Jegyzőkönyv

 

A Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Csanádpalota, 2015. április 02.

 

 

 

 

Kovács Sándor

polgármester