M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2015. december 16-án (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet

3.) Rendelet-tervezet a helyi iparűzési adóról

4.) A települési támogatásról szóló 13/2015. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

5.) A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megtárgyalása

6.) 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

7.) Beszámoló a helyi adók alakulásáról, a hátralékok behajtására tett intézkedésekről

8.) Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása jogcímen vissza nem térítendő utólagos támogatás felhasználása

9.) Egyedi kérelmek elbírálása

10.) Egyebek

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A 9. számú napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Csanádpalota, 2015. december 10.

 

Kovács Sándor

polgármester