Csanádpalota Város Polgármesterétől

 

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2016. január 27-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:


1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Pályázat Előkészítő Bizottság létrehozása

3.) Díjtételeket megállapító helyi rendeletek felülvizsgálata. Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági rendeltetésű földterületek, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata

4.) Rendelet-tervezet a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 2/1998. (I.21.) ÖR. rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 28/2006. (XI. 2.) ÖR . rendelet módosítására

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elfogadása (később kerül kiküldésre)

6.) A „Román- Magyar Barátság Háza” üzemeltetése tárgyában kötött Együttműködési szerződés kiegészítése

7.) Önkormányzati hatósági ügy (köztemetés megtárgyalása)

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A 7. számú napirend zárt ülésen kerül megtárgyalásra. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

 

Csanádpalota, 2016. január 21.

 

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester