Csanádpalota Város Polgármesterétől

 

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2016. február 24-én (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Beszámoló a Kelemen László Művelődési Ház 2015. évi tevékenységéről, valamint a 2016. évi munkatervének megtárgyalása

Melléklete

3.) Beszámoló a Városi Könyvtár 2015. évi tevékenységéről, valamint a 2016. évi munkatervének megtárgyalása

Melléklete

4.) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

Mellékletei:        -Beszámoló

-Értékelés

5.) Rendelet-tervezet a települési támogatásoktól szóló 13/2015. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

6.) Rendelet-tervezet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítására

7.) Csanádpalota Közös Önkormányzati Hivatal megállapodásának és Szervezeti és működési szabályzatának módosítása

8.) Polgármester 2016. évi szabadságterve

9.) Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás megszűntetése

10.) A nemzetiségi önkormányzat és Csanádpalota Város Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

11.) Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról

Melléklete

12.) Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetének Makói Szervezete beszámolója a nyújtott támogatás felhasználásáról

Melléklete

13.) Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Szervezete beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról

Melléklete

14.) Egyebek

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Csanádpalota, 2016. február 18.

 

Kovács Sándor

 

polgármester