Csanádpalota Város Polgármesterétől

 

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

 

2016. március 30-án (szerda) 15 órára

 

 

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

 

 

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

 

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

 

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.) Kelemen László Művelődési Ház Intézményvezető munkakör ellátására pályázat kiírása

 

3.) Rendelet-tervezet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítására


4.) 2016. évi vízterhelési díjakról tájékoztatás

 

5.) Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Önkormányzati Társulás megszűntetése

 

6.) Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának és ezzel egyidejűleg szervezeti és működési szabályzatának módosítása

 

7.) Kelemen László Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása

 

8.) Csanádpalota Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása

 

9.) Rendelet tervezet A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybe vételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2010. (V.28.) önkormányzati rendelet módosítása


10.)Rendelet tervezet A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló  többszörösen módosított 2/1998.((I.21.) ÖR. módosítása

 

11.) Csanádpalota Város Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terv

 

Melléklete

 

12.) Egyebek:

 

- Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

 

- TOP pályázatokhoz kapcsolódó nyilatkozatokról döntés

 

- 2016. évi munkaterv módosítása

 

 

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Csanádpalota, 2016. március 24.

 

Kovács Sándor

 

polgármester