Csanádpalota Város Polgármesterétől

 

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

 

2016. április 27-én (szerda) 15 órára

 

 

összehívom.

 

 

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda

 

 

Napirend előtt:

 

 

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

 

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

 

 

Napirend:

 

 

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.) Kelemen László Művelődési Ház továbbképzési terve

 

3.) Csanádpalota Városi Könyvtár továbbképzési terve

 

4.) Kelemen László Művelődési Ház 2015. évi beszámolója és a 2016. évi munkaterve

 

5.) Művelődési Ház intézményvezető munkakör ellátására benyújtott pályázatok véleményezésére bizottság tagjainak felkérése

 

6.) Együttműködési megállapodás a Pitvarosi NOHA- Nonprofit Hagyomány Alapítvánnyal

 

7.) A képviselő – testület 2016. évi munkatervének módosítása

 

8.) Döntés a VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú, „településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” pályázati felhívásra történő támogatási igény benyújtásáról, önerő biztosításáról

 

9) Közterületek elnevezéséről és házszámozás rendjéről szóló rendelet – tervezet

 

10.) Rendelet – tervezet a Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő – testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

 

11) Egyebek:

 

 

 

 

 

 

A napirendek írásos anyagát csatolom.

 

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

 

Csanádpalota, 2016. április 21.

 

 

 

Kovács Sándor

 

polgármester