Csanádpalota Város Polgármesterétől

6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 263-001

 

M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatással egybekötött ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

2016. december 21-én (szerda) 15 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye: Városháza, polgármesteri iroda Napirend előtt:

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról Napirend:

 

 

1)      Tájékoztató  az  előző ülés  óta  eltelt  időszak  alatt  történt  fontosabb  eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2)      Csanádpalota Város Képviselő – testületének 2017. évi munkaterve

3)      Beszámoló Csanádpalota Város Önkormányzatának társulásban való részvételéről

4)      Beszámoló az önkormányzati adóztatásról, a 2016. évi adóhatósági munkáról

5)      2017. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet – tervezet előterjesztése

6)      Döntés a VP6-7.2.1.-7.4.1.2-16 számú a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő – és munkagépek beszerzése” pályázat konzorciumban történő megvalósításáról, önerő biztosításáról

7)      Távközlési torony létesítése

8)      Egyebek

 

A napirendek írásos anyagát csatolom.

A képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok. Csanádpalota, 2016. december 15.

Kovács Sándor

polgármester