Csanádpalota Városi Önkormányzat

AlpolgármestereM E G H Í V Ó

Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését  a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. április 26. (szerda) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.


Napirend előtt:

1.) Pénzügyi tájékoztató

2.) Tájékoztató a pályázatokról

Napirendek:

 1. Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről

 2. Tájékoztató a tornacsarnok kihasználtságáról

 3. Tájékoztató a Településképi Arculati Kézikönyv megalkotásával összefüggő feladatokról és a felmerülő kérdésekről

 4. Csanádpalota Városi Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

 5. Csanádpalotai Települési Értéktár Bizottság 2016. évi munkájáról beszámoló

 6. Javaslat a Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testület 52/2017. (03.29.) számú és az 54/2017. (03.29.) határozatainak visszavonására és új döntések meghozatalára

 7. Szerződéskötés a „Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán” TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00001 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges előkészítő tanulmányok elkészítése, projektmenedzsment feladatok ellátása, nyilvánosság biztosítása tárgyában

 8. A Tisza- Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat tulajdonosi hozzájárulási kérelme

 9. OTP bankjegykiadó automata (ATM) áthelyezése

 10. Döntés a startmunka- minta program pályázat keretében igényelt gépek beszerzéséről, önerő biztosításáról

 11. Civil szervezetek 2017. évi támogatása

 12. Döntés a Csanádpalotai Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére történő pénzeszköz átadásáról

 13. Javaslat fúvószenekar létrehozására és az azzal kapcsolatos döntések meghozatalára

 14. Javaslat a Csanádpalotai Városi Könyvtár Intézményvezetői pályázatának elbírálása (pótkézbesítés)

 15. Javaslat a Csanádpalota Városi Önkormányzat tulajdonában lévő nemlakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló…./2017.(…) sz. Önkormányzati rendelet megalkotásáról /pótkézbesítés/

 16. Debreczeni István települési képviselő, tanácsnok helyiség bérbevételére irányuló kérelme (újra tárgyalása) pótkézbesítés

 17. Egyebek

A napirendek írásos anyagát csatolom.

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Csanádpalota, 2017. április 21.

 

Perneki László

alpolgármester sk.