Csanádpalota Városi Önkormányzat

AlpolgármestereM E G H Í V Ó


Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését  a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

2017. május 31. (szerda) 15 órára

összehívom.

Az ülés helye: Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal (6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. /kis tanácskozó/


Napirend előtt:

Tájékoztató a pályázatokról


Napirendek:

1.) A háziorvosi körzetek és a fogorvosi körzet 2016. évi munkájáról szóló beszámolók megtárgyalása

Dr. Pásztor Kornél háziorvos beszámolója

Dr. Erdősy Margareta háziorvos beszámolója

Dr. Rózsa Krisztina Eszter fogorvos beszámolója

2.) Csanádpalota Polgárőr Egyesület 2016. évi beszámolója

3.) Beszámoló Csanádpalota város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről

4.) Csanádpalota Térségi Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2016. évi beszámolója

5.) Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

6.) Javaslat a Csanádpalota Városi Önkormányzat 2016. évi közbeszerzéseiről szóló éves statisztikai összegzésének jóváhagyására

7.) Szerződéskötés a „Csapadékvíz hasznosítás és Szolgáltatóház felújítása Csanádpalotán” TOP-2.1.2.-15CS1-2016-00001azonosító számú projekt keretében megvalósuló csapadékvíz- elvezető rendszer felújításához szükséges kiviteli tervek, valamint szivattyúház és a Szolgáltatóház felújítási terveinek elkészítése tárgyában

8.) Az Önkormányzat tulajdonát képező, LNZ-789 forgalmi rendszámú Skoda Octavia típusú személygépkocsi javítása

9.) Csanádpalotáért Közalapítvány 2016. évi beszámolója

10.) Csanádpalotai Futball Klub 2016. évi működési támogatásáról beszámoló

11.) A Csanádpalotai Városi Könyvtár terem bevétel felhasználása iránti kérelme

12.) Javaslat a 2016. évről szóló Éves Ellenőrzési Jelentés és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés /belső ellenőrzés/ elfogadására

13.) Csanádpalota Városi Önkormányzat és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ /volt KLIK/ közötti vagyon kezelési szerződés módosítása

14.) A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése

15.)Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

16.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása

17.) Az Önkormányzat 2016. évi beszámolójának elfogadása- zárszámadás

18.) Ritek Zrt árajánlat elbírálása /helyszínen kerül kiosztásra/


A napirendek írásos anyagát csatolom.
Megjelenésére feltétlenül számítok.
Csanádpalota, 2017. május 30.

 

 

 

Perneki László

alpolgármester sk.