Rendeletek
 
 
Rendelet címe
száma
hatályba lépés napja
1.
Csanádpalota Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról  15/2007. (VI.27.) ÖR. 2007.08.01
módosítás
19/2007.(VII.19.) ÖR. 2007.08.01
Csanádpalota térkép 1
Csanádpalota térkép 2
Csanádpalota térkép 3
Csanádpalota térkép 4
Csanádpalota térkép 5
Csanádpalota térkép 6
3.
A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről 7/1994. (V. 11.) ÖR. 1994.05.11
4.
A képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről 24/2006. (IX. 28.) ÖR. 2006.10.01
módosítás 7/2013. (II.14.) 2013.03.01
módosítás 15/2014. (X.22.) 2014.10.23
hatályon kívül helyezés 2/2018. (III.01.) 2018.03.02
5.
A vásár és piac rendjéről 11/2009.(V. 28.) ÖR. 2009.06.01
módosítás
24/2012. (XII. 20.)
2013.01.01
6.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról, valamint a bölcsődei gondozási díjról 7/2010. (V.28) ÖR. 2010.06.01
módosítás
14/2010. (XI. 29) ÖR. 2011.01.01
módosítás 6/2013. (II. 14.) 2013.02.15
módosítás 9/2013. (III. 28.) 2013.04.01
módosítás 17/2013. (VI. 27.) 2013.07.01
módosítás 8/2014.(III.27.) 2014.04.01
módosítás 5/2015. (III.26.) 2015.04.01
módosítás 8/2016. (III.31.) 2016.04.01
módosítás 14/2016. (V.27.) 2016.05.27
módosítás 4/2017. (III.29.) 2017.03.31
módosítás 6/2018. (IV.06.) 2018.04.07
módosítás 29/2018. (XII.13.) 2019.01.01
módosítás 2/2019. (I.31.) 2019.02.01
módosítás 8/2019. (III.14.) 2019.04.01
módosítás 14/2019. (VI.14.) 2019.07.01
7.
A díszpolgári cím adományozásáról 19/2005. (VI. 28.) ÖR. 2005.06.28
módosítás
29/2005. (X. 26.) ÖR. 2005.11.01
módosítás
9/2009. (V. 28.) ÖR. 2009.05.28
módosítás 14/2012. (VI. 28.) 2012.07.01.
módosítás 4/2014. (II.27.) 2014.02.28
módosítás 15/2017. (VII.26.) 2017.07.26 17 óra 55 perc
8.
Csanádpalota Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről 10/2011. (V. 27.) ÖR. 2011.06.01
16/2011. ( IX. 1.) ÖR. 2011.09.01.
26/2013. (XII.19.)
3/2014. (I.30.) 2014.01.31
9.
A gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról 28/2006. (XI. 2.) ÖR. 2006.11.06
módosítás
23/2007.(VIII.29.) ÖR. 2007.09.01
módosítás
27/2007.(IX.26.) ÖR. 2007.10.01
módosítás 20/2008. (VIII.28.) ÖR. 2008.08.15.
módosítás
15/2010.(XI. 29.) ÖR. 2010.12.01
módosítás 20/2011. (XII.22.) 2012.01.01.
módosítás 7/2012. (III.29.) 2012.04.01.
módosítás 15/2012. (VI.28.) 2012.07.01.
módosítás
10/2013. (III. 28.) 2013.04.01
15/2013. (V.30.) 2013.06.01
módosítás
16/2013. (VI. 27.) 2011.07.01.
7/2014.(III.27.) 2014.04.01.
módosítás
1/2016. (II. 01.) 2016.02.02.
módosítás
9/2016. (III. 31.) 2016.04.01.
módosítás
3/2017. (III. 29.) 2017.03.31.
módosítás
14/2018. (VII. 17.) 2018.08.01.
módosítás
30/2018. (XII. 13.) 2019.01.01.
módosítás
6/2019. (II. 16.) 2019.03.01.
10.
A helyi iparűzési adóról 2/2011. (I. 27.) ÖR. 2011.02.01
11.
A kéményseprő ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 28/2011. (XII. 22.) 2012.01.01.
21/2013. (X.31.) 2013.11.01
hatályon kívül helyezés 17/2016. (VI.30.) 2016.07.01
12.
Az önkormányzat vagyonáról 29/2011. (XII. 22.) 2012.01.01.
módosítás
4/2012. (III. 1.) 2012.03.01.
módosítás
10/2012. (IV. 26.) 2012.04.27.
módosítás 26/2012. (XII. 20.) 2013.01.01
módosítás 4/2013. (I.31.) 2013.02.01
módosítás 14/2013. (VI. 30.) 2013.05.01
módosítás 21/2018. (XI. 05.) 2018.09.06
módosítás 3/2019. (I. 31.) 2019.02.01
módosítás 10/2019. (04. 11.) 2019.04.12
módosítás 17/2019. (VIII.05.) 2019.08.06
13.
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 32/2005. (XII. 1.) ÖR. ÖR. 2006.01.01
14.
A köztisztaság fenntartásáról 23/2000. (VII. 28.) ÖR. 2000.08.01
15.
A közterületek használatáról 27/2005. (IX. 28.) ÖR. 2005.10.01
módosítás
17/2008. (VI. 27.) ÖR. 2008.06.30
módosítás 2/2013. (I. 31.) 2013.02.15
módosítás 20/2013. (VIII. 29.) 2013.08.30
módosítás 21/2016. (IX. 29.) ÖR. 2016.10.01
módosítás 9/2018. (IV. 26.) ÖR. 2018.04.27
16.
A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről 19/2000. (VI. 1.) ÖR. 2000.06.01
17.
A lakásvásárlás helyi támogatásáról 15/2004. (III. 29.) ÖR. 2004.03.29
módosítás
5/2007.(III.28.) ÖR. 2007.04.01
18.
A temetőről és a temetkezésről 33/2005. (XI. 30.) ÖR. 2005.12.01
módosítás
6/2006. (II. 15.) ÖR. 2006.02.15
módosítás
2/2008. (I.30.) ÖR. 2008.02.01
módosítás
23/2012. (XII 20.) 2013.01.01
módosítás 16/2015. (VIII.28.) 2015.08.29
19.
A lakások bérletéről 12/2006. (III. 31.) ÖR. 2006.03.31
módosítás 22/2012. (XII. 20.) 2013.01.01
módosítás 20/2016. (IX. 29.) 2016.09.30
20.
Csanádpalotáért kitüntető cím alapításáról és adományozásának rendjéről 15/2003. (VII. 1.) ÖR. 2003.07.01
módosítás
17/2007.(VI.26.) ÖR. 2007.06.26
módosítás
10/2009. (V.28.) ÖR. 2009.05.28
módosítás 13/2012. (VI. 29.) 2012.07.01.
21.
A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól 23/2009. (XII.31.) ÖR. 2010.01.01.
22.
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 31/2004. (XII.17.) ÖR. 2005.01.01.
módosítás
21/2011. (XII. 22.) 2012.01.01
módosítás 20/2012. (XII. 20.) 2013.01.01
23.
Lakások bérbeadása során érvényesítendő jövedelmi, vagyoni és egyéb feltételek igazolásáról 13/2006. (III. 31.) ÖR. 2006.03.31
24.
Az ebtartásról 16/2004. (III. 29.) ÖR. 2004.03.29
25.
A háziorvosi, fogorvosi körzetek meghatározásáról 30/2006. (XI. 10.) ÖR. 2006.11.15
26.
Önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól 14/2006. (III. 31.) ÖR. 2006.03.31
27.
Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 8/2011. (IV. 14.) ÖR. 2011.04.15
módosítás 30/2011. (XII.22.) 2012.01.01.
módosítás 3/2012. (III.1.) 2012.03.01.
módosítás 12/2012. (VI.28.) 1,2,3 §    2012.07.01.,
4 §          2013.01.01.
módosítás 27/2012. (XII. 20. ) 2013.01.01
módosítás 1/2013. (I.31.) 2013.02.01
11/2013. (III.28.) 2013.04.01
módosítás 6/2014. (II.27.) 2014.02.28
módosítás 11/2014. (V.5) 2014.05.06
módosítás 14/2014. (X.22.) 2014.10.22
16/2014.(XI.28.) 2014. 10.28
20/2014.(XII.23.) 2014.12.23
módosítás 6/2015. (III.26.) 2015.03.27
módosítás 14/2015. (X.22.) 2015.08.29
módosítás 4/2016. (II.29.) 2016.03.01
módosítás 7/2016. (III.31.) 2016.04.01
módosítás 1/2017. (II.22.) 2017.04.01
módosítás 3/2018. (III.01.) 2018.03.02
módosítás 16/2018. (VII.26.) 2018.03.02
módosítás 25/2018. (XI.29.) 2018.11.30
28.
A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról 5/2004. (II. 16.) ÖR. 2004.03.01
módosítás
34/2007.(XII.20.) ÖR. 2008.01.01
módosítás 21/2012. (XII. 20.) 2013.01.01.
módosítás 2/2014. (I.30.) 2014.01.31
29.
Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozó versenyeztetés szabályairól 24/2004. (IV. 16.) ÖR. 2004.04.16
30.
A kötelezően közzéteendő adatairól és megjelentetésükről 10/2005. (IV. 15.) ÖR. 2005.04.15
31.
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról 9/2007. (IV. 18.) ÖR. 2007.04.18
32.
A vállalkozók kommunális adójáról szóló, 5/1996. (IV. 22.) ÖR. egységes szerkezetbe foglalt rendelet hatályon kívül helyezéséről 36/2006. (XII. 21.) ÖR. 2006.12.21
33.
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről 1/2007.(II.14.) ÖR. 2007.02.14
módosítás
7/2007.(III.28.) ÖR. 2007.04.01
módosítás
10/2007. (V.30.) ÖR. 2007.05.30
módosítás
14/2007.(VI.27.) ÖR. 2007.06.30
módosítás
18/2007.(VII.4.) ÖR. 2007.07.05
módosítás
22/2007.(VIII.29.) ÖR. 2007.08.30
módosítás
25/2007. (VIII:30.) ÖR. 2007.09.01
módosítás
28/2007. (X.30.) ÖR. 2007.11.01
módosítás
8/2008. (IV. 18.) ÖR. 2008.04.18
34.
A gépjármű várakozóhelyekről 20/2007.(VII.19.) ÖR. 2007.08.01
35.
Egyes szociális tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről 31/2007.(XI.30.) ÖR. 2008.01.01
36.
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről 1/2008.(I.30.) ÖR. 2008.01.30
módosítás
10/2008. (IV.18.) ÖR. 2008.04.18
módosítás
13/2008. (V. 13.) ÖR. 2008.05.14
módosítás
15/2008. (V. 28.) ÖR. 2008.05.29
módosítás
18/2008. (VII. 22.) ÖR. 2008.08.15
módosítás
21/2008. (VIII. 27.) ÖR. 2008.08.27
módosítás
23/2008. (10. 01.) ÖR. 2008.09.30
módosítás
24/2008. (10. 30) ÖR. 2008.10.28
módosítás
25/2008. (XI. 26.) ÖR. 2008.11.25
módosítás
5/2009. (IV. 16.) ÖR. 2009.04.16
37.
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2007. Évi költségvetésének végrehajtásáról 9/2008.(IV. 18.)
ÖR.
2008.04.18
38.
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről 1/2009.(I. 29.)
ÖR.
2009.01.29
módosítás
8/2009.(V.28.)
ÖR.
2009.05.28
módosítás
13/2009.(VI. 25.)
ÖR.
2009.06.25
módosítás
14/2009.(VIII.29.)
ÖR.
2009.09.01
módosítás
16/2009.(X.29.)
ÖR.
2009.10.29
módosítás
4/2010. (IV.14)
ÖR.
2010.04.14
39.
Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 6/2009. (IV. 16.)
ÖR.
2009.04.15
40.
Egyes kinevezési hatáskörök társulásra történő átruházásáról szóló 23/1999. (XII. 31.) ÖR. hatályon kívül helyezéséről 17/2009.(X. 29.)
ÖR.
2009.11.01
41.
Az elektronikusan végezhető közigazgatási hatósági eljárás cserelekményeiről szóló 28/2005. (X. 26.) ÖR. hatályon kívül helyezéséről 18/2009. (X. 29.)
ÖR.
2009.11.01
42.
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről 2/2010. (I.28.)
ÖR
2010.01.28
módosítás
6/2010. (V.28.)
ÖR
2010.05.28
módosítás
10/2010. (VIII. 30.)
ÖR
2010.08.30
módosítás
11/2010. (IX. 30.)
ÖR
2010.09.30
módosítás
13/2010. (XI. 29.)
ÖR
2010.12.01
módosítás
26/2010. (XII. 30.)
ÖR
2010.12.31
módosítás
5/2011. (IV. 14.)
ÖR
2011.04.15
43.
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 5/2010. (IV.14.)
ÖR
2010.04.14
44.
Csanádpalota Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről 3/2011. (IV.14.)
ÖR
2011.02.25
 
módosítás
7/2011. (IV.14.)
ÖR
2011.04.15
módosítás 11/2011. (VI. 1.) ÖR 2011.06.01.
módosítás 13/2011. (VI.30.) ÖR 2011.07.01.
módosítás 15/2011. (IX.1.) ÖR 2011.09.01.
módosítás 18/2011. (X. 27.) ÖR 2011.11.01.
módosítás 5/2012. (III.1.) 2012.03.01.
45.
Csanádpalota Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról 6/2011. (IV. 14.)
ÖR
2011.04.15
46. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a többletszolgáltatás és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 12/2011. (VI.30.) ÖR 2011.07.01.
47. Csanádpalota Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről 2/2012. (III.1.) 2012.03.01.
módosítás 9/2012. (IV.26.) 2012.04.27.
módosítás 16/2012. (VIII.30.) 2012.08.31.
módosítás 17/2012. (XI.5.) 2012.11.06.
módosítás 12/2013. (IV. 30.) 2013.04.30
48. Csanádpalota Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 8/2012. (IV.26.) 2012.04.27.
49. A szociális célú tűzifa támogatásról 19/2012. (XII.20.) 2013.01.01.
5/2013. (I.31) 2013.02.01
22/2013. (XI.28.) 2013.12.01
13/2014. (X.6.) 2014.10.06
18/2014. (XII.11.) 2014.12.11
50. Csanádpalota Város Önkormányzata 2012. éva költségvetésének végrehajtásáról 13/2013. (IV. 30.) 2013.04.30
13/2013. (IV. 30.)
Melléklete
2013.04.30
51.  Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 8/2013. (II. 14.) 2013.03.01
8/2013. (II. 14.)
Melléklete
2013.03.01
módosítás 18/2013. (VI. 27.) 2013.07.01
módosítás 19/2013.(VIII. 29.) 2013.08.30
19/2013.(VIII. 29.)
Melleklete
2013.08.30
23/2013. (XI.28.)
Melléklete
2013.12.01
24/2013. (XII.19.) 2014.01.01
módosítás 9/2014. (V.5) 2014.05.06
9/2014. (V.5)
Melléklete
2014.05.06
52. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1/2014. (I. 30 .)
Melléklete
2014.01.30
módosítás 12/2014. (VIII. 28.) 2014.08.29
12/2014. (VIII. 28.)
Melléklete
2014.08.29
17/2014. (XII.11.) 2014.12.12
17/2014. (XII.11.)
Melléklete
2014.12.12
19/2014. (XII.23.) 2015.01.01
8/2015. (IV.30.) 2015.04.30
8/2015. (IV.30.)
Melléklete
2015.04.30
53. Helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 5/2014. (II.27.) 2014.02.28
54. Csanádpalota Város Önkormányzata
2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
10/2014. (V.5) 2014.05.06
10/2014. (V.5)
Melléklete
2014.05.06
55. Az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1/2015. (I.29) 2015.01.30
1/2015. (I.29)
Melléklete
2015.01.30
17/2015. (X.01.) 2015.10.02
17/2015. (X.01.)
Melléklete
2015.10.02
módosítás 10/2016. (V.27.) 2016.05.28
56. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjáról, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról 2/2015. (I.29.) 2015.01.30
57. Csanádpalota Települési támogatás rendelet 3/2015.(II.26) 2015.03.01
3/2015.(II.26)
Melléklete
2015.03.01
7/2015. (III.26) 2015.03.27
12/2015. (VII.27.) 2015.07.28
13/2015. (VIII.12) 2015.08.13
18/2015. (X.22) 2015.10.23
módosítás 3/2016. (II.29) ÖR 2016.03.01
módosítás 13/2016. (V.27) ÖR 2016.05.28
módosítás 18/2016. (VI.29) ÖR 2016.06.30
módosítás 5/2017. (III.29) ÖR 2017.01.01
módosítás 10/2017. (VI.28) ÖR 2017.06.29
módosítás 14/2017. (VII.26) ÖR 2017.07.27
módosítás 16/2017. (IX.27) ÖR 2017.09.28
módosítás 20/2017. (XII.15) ÖR 2017.12.15 7 óra 51 perc
58. Civil Rendelet Csanádpalota 4/2015.(II.25) 2015.02.25 15 óra 40
4/2015.(II.25)
Melléklete
2015.02.25 15 óra 40
módosítás 6/2017.(III.29) 2017.04.01
59. Csanádpalota Város Önkormányzata
2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2015. (IV.30) 2015.05.01
9/2015. (IV.30)
Melléklete
2015.05.01
60. A belterületi szabadtéri égetés szabályairól 10/2015. (V.28) 2015.05.29
61. A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 11/2015. (VI.25.) ÖR 2015.07.01
módosítás 15/2015. (VIII.28.) 2015.07.28
módosítás 15/2016. (VI.30.) 2016.07.01
módosítás 11/2018. (VI.25.) 2018.05.16
62. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 2/2016. (II.04.) ÖR 2016.02.05.
módosítás 19/2016. (IX.01.) 2016.09.02
módosítás 8/2017. (V.31.) 2017.05.31. 18 óra 25 perc
63. A talajterhelési díjról 5/2016. (II.29.) ÖR 2016.05.01.
módosítás 17/2017. (11.29.) 2017.11.30.
módosítás 5/2018. (IV.06.) 2018.04.07.
módosítás 18/2018. (VIII.29.) 2018.08.30.
64. Csanádpalota Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról 11/2016. (V.27.) ÖR 2016.05.28
65. A közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről 12/2016. (V.27.) ÖR 2016.05.28
66. A követelések elengedésének eseteiről 16/2016. (VI.30.) ÖR 2016.07.01
67. A szociális célú tűzifa támogatásról 22/2016. (12.01.) ÖR 2016.12.02
68. Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 2/2017. (II.23.) ÖR 2017.02.24
módosítás 11/2017. (VI.28.) ÖR 2017.07.01
módosítás 23/2017. (XII.21.) ÖR 2017.12.21
módosítás 12/2018. (V.31.) ÖR 2018.05.31
69. A Csanádpalota Városi Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről 7/2017. (IV.26.) ÖR 2017.05.01
70. Csanádpalota Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 9/2017. (V.31.) ÖR 2017.05.31 18 óra 25 perc
71. Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő- testületének a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól 12/2017. (VII.03.) ÖR 2017.07.04
72. A természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről 13/2017. (VII.26.) ÖR 2017.07.27
73. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 18/2017. (11.29.) ÖR 2017.11.30
74. A szociális célú tűzifa támogatásról 19/2017. (11.29.) ÖR 2017.12.01
75. Csanádpalota Város településképének védelméről 21/2017. (XII.21.) ÖR 2018.01.04
76. Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról 22/2017. (XII.20.) ÖR 2018.01.01
77. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megszegésének következményeiről 24/2017. (10.26.) ÖR 2017.11.01
módosítás 17/2018. (VII.27.) ÖR 2018.07.28
78. A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről 1/2018. (01.16.) ÖR 2018.01.16
79. Csanádpalota Város Önkormányzatának 2018. évi válságköltségvetéséről 4/2018. (III.22.) ÖR 2018.03.23
módosítás 8/2018. (IV.26.) ÖR 2018.04.27
módosítás 19/2018. (IX.27.) ÖR 2018.09.28
módosítás 26/2018. (XI.29.) ÖR 2018.11.30
módosítás 31/2018. (XII.20.) ÖR 2018.12.20 11 óra 00 perc
módosítás 12/2019. (V.29.) ÖR 2019.05.31
80. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 7/2018. (IV.06.) ÖR 2018.04.07
81. Csanádpalota Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról 13/2018. (V.31.) ÖR 2018.05.31
82. A települési támogatásokról 20/2018. (IX.27.) ÖR 2018.09.28
módosítás 28/2018. (XII.13.) ÖR 2018.12.14
módosítás 7/2019. (II.16.) ÖR 2019.02.17
módosítás 15/2019. (VII.12.) ÖR 2019.07.13
83. A szociális célú tűzifa támogatásról 22/2018. (XI.05.) ÖR 2018.12.01
módosítás 33/2018. (XII.21.) ÖR 2018.12.22
módosítás 1/2019. (I.17.) ÖR 2019.01.18
84. A környezetvédelmi alap létrehozásáról 23/2018. (XI.29.) ÖR 2018.11.30
85. Az idegenforgalmi adóról 24/2018. (XI.29.) ÖR 2019.01.01
86. Csanádpalota Városi Önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról 27/2018. (XII.13.) ÖR 2019.01.01
87. A képviselők, a tanácsnok, a bizottsági tagok tiszteletdíjának, juttatásainak és költségtérítésének megállapításáról 32/2018. (XII.20.) ÖR 2018.12.20 11 óra 05 perc
módosítás 5/2019. (II.16.) ÖR 2019.02.17
88. Javaslat adósságrendezés keretében az Egyezségi javaslat és a Reorganizációs terv elfogadására 77/2018. (05.14.) Kt. határozat 2018.05.14
  1. sz. melléklet 77/2018. (05.14.) Kt. határozat 2018.05.14
  2. sz. melléklet 77/2018. (05.14.) Kt. határozat 2018.05.14
89. A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítéséről 4/2019. (II.16.) ÖR 2019.02.17
90. Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről 9/2019. (III.14.) ÖR 2019.03.15
módosítás 16/2019. (VIII.05.) ÖR 2019.08.06
91. A helyi civil szervezetek támogatásáról 11/2019. (V.09.) ÖR 2019.05.10
  1. sz. melléklet 11/2019. (V.09.) ÖR 2019.05.10
  2. sz. melléklet 11/2019. (V.09.) ÖR 2019.05.10
  3. sz. melléklet 11/2019. (V.09.) ÖR 2019.05.10
92. Csanádpalota Városi Önkormányzatának 2018. évi költségtérítésének végrehajtásáról 13/2019. (V.29.) ÖR 2019.05.31
93. A szociális célú tüzelőanyag támogatásáról 18/2019. (IX.19.) ÖR 2019.09.20
94. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról 19/2019. (X.01.) ÖR 2019.10.02
95. A Képviselő-Testület szervezeti és működési szabályzatáról 22/2019. (XI.14.) ÖR 2019.11.15
96. A telekadóról 24/2019. (XI.26.) ÖR 2020.01.01
97. A magánszemélyek kommunális adójáról 25/2019. (XI.26.) ÖR 2020.01.01