Meghívó

Napirend előtt:

1.) Tájékoztató a pénzügyi helyzetről

Napirend:

1.) Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

2.) Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása

Közmeghallgatás

3.) Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről

4.) Csanádpalota-Kövegy Kerékpárút Építő Társulás és Polgármesteri Hivatal közötti megállapodás a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról
     Melléklet

5.) Ambrózfalva község Önkormányzatának csatlakozási szándéka a Gyermekjóléti és Szociális Alapellátási Szolgáltatási Intézményi Társuláshoz

6.) Társadalmi szervezetek beszámolója
      Melléklet

7.) Egyebek

8.) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása


JEGYZŐKÖNYV