M E G H Í V Ó

 

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben

2015. január 28. napján (szerda) 15 órára

összehívom.

 

Az ülés helye: városháza, polgármesteri iroda

Napirend előtt:

 

1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről

2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokról

 

Napirend:

 

1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

2.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása. Közmeghallgatás

3.) Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

4.) Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

5.) Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól, valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló rendelet megalkotása

6.) Makói Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának elfogadása

7.) DAREH Társulás társulási Megállapodás módosítása

8.) Közbeszerzési Szabályzat módosítása

9.) Társadalmi szervezetek beszámolója

10.) Egyebek

 

Jegyzőkönyv

 

A napirendek írásos anyagát csatolom. Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Csanádpalota, 2015. január 21.

 

Kovács Sándor

 

polgármester