M E G H Í V ÓCsanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését – a 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben2015. április 29-én (szerda) 15 óráraösszehívom.Az ülés helye: Városháza, polgármesteri irodaNapirend előtt:1.) Beszámoló a pénzügyi helyzetről


2.) Tájékoztató a benyújtott pályázatokrólNapirend:1.) Tájékoztató az előző ülés óta eltelt időszak alatt történt fontosabb eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról


2.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének módosítása

3.) Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi zárszámadása

4.) Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzésről és a kapcsolódó vezetői nyilatkozat

5.) Csanádpalota Város Önkormányzat 2015-2019. évre szóló Gazdasági Programja

6.) Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

7.) Belterületi égetés szabályaira vonatkozó rendelet-tervezet

8.) Vöröskereszt 2014. évi beszámolója

9.) Intézmények kisbusz igénylése, kedvezmény mértékének megállapítása

10.) Szügyi László felajánlása fafaragványok megvásárlásra


11.) Egyebek


JegyzőkönyvA napirendek írásos anyagát csatolom (melyek közül a 2. és 3. napirend anyaga a pénteki nap folyamán kerül megküldésre). Képviselő-testület ülésére ezúton meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.
Csanádpalota, 2015. április 23.Kovács Sándor


polgármester